Kunder/tjänster

Våra kunder har genom åren varit både företag, offentlig verksamhet och privatpersoner var av många är stadigt återkommande.

Här är ett urval av våra kunder:

Bravida Sverige AB, Södertälje
Jakobsbergs Säteri
Statens Fastighetsverk, Stenhammar Slott
HM Sverige AB
Klefva Gård
ICA Nära, Katrineholm
Goodtech Projects & Services AB
Capital Hotel, Årsta
Sörmlands Sparbank
Forsby Säteri
Tisenhults Säteri
Katrineholms Fastighet AB
Flens Kommunfastigheter AB
I4/A1 Garnisionsfastigheter AB
Ericsberg Säteri

Till privatmarknaden har vi i stor utsträckning jobbat med följande:

Nybyggnation och renovering av villor, tak, fönster, uterum, köksrenovering, badrum, bryggor, sjöbodar och diverse uthus m.m.

Följ oss på Facebook

Ett fel uppstod: Unsupported get request. Please read the Graph API documentation at https://developers.facebook.com/docs/graph-api

Använd dig av ROT-avdrag

Läs mer om ROT-avdrag på www.skatteverket.se